Loading...

IV. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi

Hakkında

IV. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 25-26 Ekim 2024 tarihleri arasında Özbekistan Taşkent'te gerçekleştirilecektir. 

Kongreye katılım ücretsizdir.

Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında çalışan akademisyenler arsında etkili bir iletişim ağının geliştirilmesinin, entelektüel ve akademik değişimlerin güçlendirilmesinin, karşılıklı işbirliği, bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasını amaçlamaktadır.

Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında yapılacak çalışmalarda farkındalık oluşturmaya ve çeşitli kültürel perspektifleri karşılaştırmaya katkı sağlayacaktır. Böylelikle, Türk Coğrafyası ülkelerinden sosyal bilimciler akademik faaliyetlerini ve çalışmalarını kolaylıkla sunabilecek, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara genel ve bölgesel anlamda katkı sağlayabileceklerdir.

Kongrenin amacı, akademisyenlerin çalışmalarını, bölge meseleleri ve sorunlarına dair yeni bulgularını ve görüşlerini ve bu konulara yönelik yöntem ve yaklaşımlarını paylaşmaları için her yıl düzenlenerek ortak bir merkez haline gelmektir. Kongre Türk Coğrafyası ülkelerinin akademik ve entelektüel çevrelerde var olan eğilimlerin keşfedilmesine de hizmet etmektedir. Kongre, her yıl farklı bir Türk Coğrafyası ülkesinde düzenlenecektir.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri olarak sunulabilecektir.

 

Konular

Kongremiz her yıl Türk Coğrafyası bölgesini ilgilendiren farklı temalarla sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere bilgi alışverişi yapma fırsatı sunacaktır.

Bu yılın teması Ortak Değerlerdir. Bu kapsamda Kongrenin temel amacı, Türk Coğrafyası ülkelerinde tema kapsamında sosyal bilimler ve eğitim alanındaki etkilerinin değerlendirilmesidir.

Aşağıdaki temel bilim alanlarında da Türk Coğrafyası Ülkeleri ve Sosyal Bilimler ile ilgili olmak koşuluyla tebliğ kabul edilebilir:

Ödüller ve Yayın Fırsatları

Kongreye gönderilen tam metin bildiriler arasından "en iyi bildiri" ödülleri verilecektir.  En iyi bildiri ödülleri her alanda ayrı ayrı değerlendirilecektir. Ödüller kör hakem sistemine göre belirlenecektir.

1

Yılın araştırmacısı ödülü
(Şartları: Kongre katılımcısı olmak, 40 yaş ve sonrasında olmak, CV ile başvurmak)

2

Yılın genç araştırmacısı ödülü
(Şartları: Kongre katılımcısı olmak, 40 yaş altı olmak, CV ile başvurmak)

3

Yılın özel ödülü
(Profferedpapers/Kısa konuşmalar için)

4

Poster ödülü
(Birincilik, İkincilik, Üçüncülük)

5

Sözel bildiri ödülü (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük)

Tüm ödüller kongre sırasında düzenlenecek ödül töreninde ilgililere takdim edilecektir.
Ödül törenine katılmayanlar hakkından feragat etmiş sayılır.

Önemli Tarihler

Özet Metinler İçin Son Gönderim Tarihi

30 Haziran 2024 

Kongreye Kayıt İçin Son Tarih

30 Temmuz 2024 

Kongre Tarihi
 

25-26 Ekim 2024

Özet
Gönderim
Bitişine
41
Gün Kaldı
Tam Metin
Gönderim
Başlangıcına
133
Gün Kaldı
Kongre
Başlangıcına

96
Gün Kaldı
Kongre
Bitişine

97
Gün Kaldı