Loading...

Bildirilerin Bildiri Kitabında yayımlanabilmesi için bildiri teslim tarihlerine, yazım kurallarına ve ulaştırma koşullarına uyulması önemle rica edilir.


BİLDİRİLERİN UZUNLUĞU, DİLİ ve GENEL YAPISI

1. Bildiriler, grafik, tablo, şekil, resim, kaynaklar ve ekler dâhil on beş (15) sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
2. Bildiri özeti ve bildiri metni hazırlanırken aşağıdaki sıralamaya ve şekil şartlarına uyulacaktır (Bakınız: Örnek dosya, şekil 1):


TAM METİN

Tam Metin Bildiriler sıra ile aşağıdaki bölümleri içermelidir (tamamı en fazla 15 sayfa):

 • Bildiri Başlığı (10 punto kalın büyük harf ile)
 • Yazar(lar)ın adı ve kurumu (10 punto)
 • Öz (10 punto, en fazla 200 kelime)
 • Anahtar kelimeler (10 punto, en fazla 5 tane)
 • Bildiri başlığının İngilizcesi
 • İngilizce Özet (abstract)
 • İngilize anahtar kelimeler (key words)
 • Bildiri metni (Giriş ve Sonuç dahil)
 • Kaynakça


BİLDİRİNİN NİTELİĞİ

 • Bildirinin özgün olması ve daha önce başka bir ulusal/uluslararası kongrede sunulmamış olması gerekir.
 • Tam metin bildiriler özet, kaynaklar, ekler, şekil ve tablolar dâhil toplam 15 sayfayı geçemez.
 • Özet ve bildiri metinlerin yazımı için ".docx veya .doc uzantılı MS Word" yazım programı kullanılacaktır.
 • Tüm metin tek satır aralıkla yazılacaktır.
 • Bildiri yazımı için kullanılacak font ve puntolar: Başlıklar (Kalın) (10 punto), Ana metin Verdana (10 punto), Anahtar sözcükler (Bold) (10 punto). Anahtar sözcükler önem sırasına göre yazılacaktır.
 • Sayfa düzeni A4 boyutunda yapılandırılacak ve sayfa marjları Şekil 1 ve 2’deki ÖRNEK sayfalarda görüldüğü gibi olacaktır.
 • Tüm grafik, şekil, tablo ve resimler, bildirinin içerisine yerleştirmeli, kesinlikle ayrı dosyalar içinde düzenlenmemelidir.
 • İlk sayfada sadece bildiri başlıkları, İngilizce ve Türkçe özetler, yazar bilgileri yer almalı, ana metin ikinci sayfadan başlatılmalıdır.
 • Metin içerisinde ana başlıklar kalın ve büyük, alt başlıklar kalın ve sadece ilk harfleri büyük olarak ve numara verilmeden yazılmalıdır.
 • Ana başlıklar, alt başlıklar, tablo ve şekillerden önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır.
 • Paragraflar içeriden başlatılmamalıdır.
 • Metin içerisinde yer verilen tablo ve şekillerde yer kazanmak adına Verdana 7 punto kullanılabilir.
 • Sayfalar numaralandırılmayacaktır.
 • Kaynakların gösterimi ve Kaynakça’nın hazırlanması ile ilgili şu noktalara dikkat edilmelidir:
 • Ana metinde kaynaklara gönderme, parantez içinde yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası yazılarak yapılmalıdır, örneğin (Kurnaz, 2015:33)
 • Metinde gönderme yapılan kaynak, iki yazarlı ise iki yazarın da soyadları ile yayın yılı ve sayfa numarası yazılmalıdır. Örneğin (Kurnaz ve Arıdemir, 2015:46).
 • Birden çok yazar tarafından yazılmış ise, yalnızca ilk yazarın soyadı kullanılmalı ve sonuna “vd.” konulmalıdır. Örneğin, (İnalcık vd., 2007:24). Ancak bu gösterim tarzı, tüm kaynakların listelendiği kaynakçada kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Metinde yararlanılan tüm kaynaklar “Kaynakça” kısmında alfabetik olarak sıralanmalı ve yazar(lar)ın soyadı, ad(lar)ının ilk harf(ler)i, parantez içinde yayın yılı, kaynağın adı, yayınlandığı yer (makale ise dergi adı, bildiri ise toplantı adı, kitap ise yayınevinin adı ve şehir), kaynağın cilt, (varsa sayı) ve (makaleler için) sayfa numaraları düzeninde verilmelidir.
 • Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik olarak; her yazar için ise kronolojik olarak hazırlanmalıdır.

  Örnek:

  Akbıyık, A. ve Coşkun, E. (2012) Uzaktan Eğitim Ortamlarında Sosyal Yazılım Kullanımının Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, Kasım, Çankırı, ss.561-570.

  Tunç, E. (2012). Türk Sinemasının Ekonomik Yapısı. İstanbul: Doruk Yayınları.


KONGRE DİLLERİ

Kongre’nin dilleri Türk Lehçelerinden herhangi birisi, İngilizce ve Rusça'dır. Bildiriler bu dillerde basılacaktır ancak sunumlar Türkçe veya İngilizce yapılacaktır.
 

Örnek bildiri taslağı için tıklayınız...

Bildiri özetlerleri için son gönderim tarihi 15 Ağustos 2018'dır.

Bildiri yönetim sistemi sayfasına gitmek için tıklayınız.

 

2024-04-25 10:40